School Bus Service / Perkhidmatan Bas Sekolah / 校车服务

We provide the following routes:-
Kami menyediakan laluan seperti di bawah:-
以下是我们的路程:-

1. Senadin > SMK Chung Hua (CF) Miri > Senadin

2. Permyjaya > SMK Chung Hua (CF) Miri > Permyjaya

3. Senadin & Permyjaya > SMK St. Columba (Only For Morning Class / Sesi Pagi / 只限于上午班)

4. Senadin > SMK Merbau (Only For Afternoon Class / Sesi Petang / 只限于下午班)

Please contact / Sila Hubungi / 请联络

Mr. Liew (011-1857-3565)