Sabah dan Sarawak sebenarnya berstatus Negara? Bukan Negeri

[size=150]History of Malayan, Sarawak & Sabah…[/size]

[b]The Original Agreement of Malaysia 9 July 1963 ( Perjanjian Perkara 18/20 Sabah & Sarawak ) dalam pembentukkan Malaysia.

Pembentukkan “Malaysia” terdiri daripada persetujuan dan syarat - syarat seperti Perjanjian 18/20 Sabah dan Sarawak. Malaysia terdiri daripada 4 buah Negara iaitu Malaya , Sabah , Sarawak serta Singapura manakala Singapura telah menarik diri daripada Pengabungan “Malaysia”.

[center]https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/384606_10151150974617318_124488290_n.jpg
Perjanjian Perkara 18 & 20 Sabah dan Sarawak[/center]

Perkara 1: Agama
Walaupun terdapat tiada bantahan kepada Islam sebagai agama rasmi negara Malaysia harus ada agama Negeri di Borneo (Sarawak & Sabah), dan peruntukan-peruntukan yang berkaitan dengan agama Islam dalam Perlembagaan Malaya tidak boleh diguna pakai di Borneo.

Perkara 2: Bahasa
*. Bahasa Malaysia adalah bahasa kebangsaan bagi Persekutuan
B. Bahasa Inggeris akan terus digunakan bagi tempoh 10 tahun selepas Hari Malaysia
C. Bahasa Inggeris akan menjadi bahasa rasmi Borneo (Sarawak & Sabah) bagi segala maksud, Negeri atau Persekutuan, tanpa had masa.

Perkara 3: Perlembagaan
Sementara menerima bahawa Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu patut dijadikan asas Perlembagaan Malaysia, Perlembagaan Malaysia harus menjadi dokumen yang benar-benar baru yang dirangka dan dipersetujui dalam cahaya persatuan negeri yang bebas daripada dan tidak seharusnya menjadi satu siri pindaan
kepada satu perlembagaan yang dirangka dan dipersetujui oleh negeri-negeri yang berlainan dalam keadaan berlainan sama sekali. Satu Perlembagaan baru bagi Borneo (Sarawak & Sabah) adalah kursus yang penting.

Perkara 4: Ketua Persekutuan
Ketua Negeri di Borneo (Sarawak & Sabah) tidak seharusnya layak untuk dipilih semula sebagai Ketua Persekutuan.

Perkara 5: Nama Persekutuan
“Malaysia” tetapi tidak “Melayu Raya”

Perkara 6: Imigresen
Kawalan ke atas imigresen ke dalam mana-mana bahagian di Malaysia dari luar harus dipikul oleh Kerajaan Pusat tetapi kemasukan ke Borneo (Sarawak & Sabah) yang perlu juga mendapat kelulusan Kerajaan Negeri. Kerajaan Persekutuan tidak seharusnya mampu untuk veto kemasukan orang-orang ke dalam Borneo
(Sarawak & Sabah) untuk tujuan Kerajaan Negeri kecuali atas bidang keselamatan. Borneo (Sarawak & Sabah) harus mempunyai kuasa sepenuhnya ke atas pergerakan orang lain daripada orang awam Kerajaan Persekutuan dari bahagian-bahagian lain Malaysia Borneo (Sarawak & Sabah).

Perkara 7: Hak Pemisahan
Seharusnya tidak ada hak untuk menarik diri dari Persekutuan

Perkara 8: Borneanisation
Borneanisation daripada perkhidmatan awam perlu diteruskan secepat mungkin.

Perkara 9: Pegawai British
Setiap usaha perlu dibuat untuk menggalakkan Pegawai British untuk kekal dalam perkhidmatan awam sehingga tempat mereka boleh diambil oleh orang yang berkelayakan dari Borneo (Sarawak & Sabah)

Perkara 10: Kewarganegaraan
Cadangan dalam perenggan 148 (k) Laporan Suruhanjaya Cobbold perlu mentadbir hak kerakyatan di dalam Persekutuan Borneo (Sarawak & Sabah) tertakluk kepada pindaan yang berikut:

  • A) sub-perenggan (i) tidak seharusnya mengandungi proviso sebagai hingga lima tahun kediaman
  • B) dalam usaha untuk mengikat dengan undang-undang kami, sub-perenggan (ii) (a) hendaklah dibaca “7 daripada 10 tahun” dan bukannya “8 daripada 10 tahun”
  • C) sub-perenggan (iii) tidak seharusnya mengandungi apa-apa sekatan yang terikat dengan kewarganegaraan ibu bapa - orang yang lahir di Borneo (Sarawak & Sabah) selepas Malaysia mesti menjadi warganegara persekutuan.

Perkara 11: Takrif dan Kewangan
Borneo (Sarawak & Sabah) harus mengawal kewangan sendiri, pembangunan dan tarif, dan seharusnya mempunyai hak untuk menentukan cukai sendiri dan untuk mendapatkan pinjaman pada kredit sendiri.

Perkara 12: Kedudukan Istimewa Penduduk Asli
Pada dasarnya, kaum pribumi Borneo (Sarawak & Sabah) harus menikmati hak istimewa sejajar dengan apa yang dinikmati oleh Melayu di Malaya, tetapi formula orang Melayu sekarang dalam hal ini tidak semestinya diguna pakai di Borneo (Sarawak & Sabah).

Perkara 13: Kerajaan Negeri

  • A) Perdana Menteri sepatutnya dipilih oleh ahli-ahli tidak rasmi Majlis Mesyuarat Negara
  • B) Perlu ada sistem Menteri di Borneo (Sarawak & Sabah).

Perkara 14: Tempoh peralihan
Ini seharusnya menjadi tujuh tahun dan dalam tempoh itu, kuasa perundangan mesti ditinggalkan dengan Negeri Borneo (Sarawak & Sabah) oleh Perlembagaan dan tidak boleh semata-mata diserahkan kepada Kerajaan Negeri oleh Kerajaan Persekutuan.

Perkara 15: Pelajaran
Sistem pendidikan Borneo (Sarawak & Sabah) sedia ada perlu dikekalkan dan atas sebab ini, ia perlu berada di bawah kawalan kerajaan.

Perkara 16: perlindungan Perlembagaan
Tiada pengubahsuaian pindaan atau penarikan balik mana-mana perlindungan khas yang diberikan kepada Borneo (Sarawak & Sabah) hendaklah dibuat oleh Kerajaan Pusat tanpa persetujuan positif Kerajaan Negeri Borneo Utara

Kuasa meminda Perlembagaan Negeri Borneo (Sarawak & Sabah) harus dimiliki secara eksklusif kepada rakyat di negeri ini. (Nota: Parti Bersatu, Parti Demokratik dan Parti Pasok Momogun yang menganggap bahawa majoriti tiga perempat akan diperlukan untuk melaksanakan apa-apa pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri manakala
UNKO dan USNO
dianggap majoriti dua pertiga akan mencukupi).

Perkara 17: Wakil di Parlimen
Ini harus mengambil kira bukan sahaja daripada penduduk Borneo (Sarawak & Sabah) tetapi juga yang merampas dan potensinya di mana-mana kes tidak boleh kurang daripada Singapura.

Perkara 18: Nama Ketua Negara
Yang di-Pertua Negara.

Perkara 19: Nama Negara

Sarawak atau Sabah.

*( Bukan berstatus “Negeri” dalam Malaysia , Sabah dan Sarawak adalah berstatus “Negara” )

Perkara 20: Tanah, Hutan, Kerajaan Tempatan, dll.
Peruntukan-peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan berkenaan kuasa Majlis Tanah Negara tidak boleh diguna pakai di Borneo (Sarawak & Sabah). Begitu juga, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan tidak perlu memohon di Borneo (Sarawak & Sabah).[/b]

[b][center]Spoiler=http://www.pengerindu.com/2012/06/original-agreement-of-malaysia-9-july.html#ixzz26XuD4AUi

-END-[/center][/b]

[quote=“soundsyst64”]The Debate On The Malaysia Bill In The British Parliament on 19th July 1963
http://hansard.millbanksystems.com/comm … aysia-bill[/quote]

good findings, bro heartcore!

Sarawak & Sabah were two countries together with two other countries; Singapore & Malaya (Persekutuan Tanah Melayu) merge to form ‘Malaysia’. We were a ‘KINGDOM!’ why we let the federal downgraded us to be a ‘negeri’?? Thats why everytime I send my kids to school, I tell my them… don’t believe what your history teacher teach you…

then, they play dirty… they make Sejarah a compulsory subject to pass in school… truly brainwashing… don’t we get tired of the ‘bulls’ the feds is giving us? :x

?

nope…dnt think so…

pls view the original 20 point agreement :?

heres a screenshot or click this link view by yourself http://books.google.com.my/books?id=XWwCHWwgKt0C&pg=PA252&dq="Twenty+point"+north+borneo&hl=en&ei=lW-QTIfiC5KmvQOP0LTPCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

or wikipedia version http://en.wikipedia.org/wiki/20-point_agreement

What is mean by state ??? pls google translate for urself…TQ…

Point 18: Name of Head of State
Yang di-Pertua Negara. <---------------------------------a wrong translation :?