Penghantar Makanan (Rider) - Plaza Bintang Miri | McDonald's

Tanggungjawab:

  • Menghantar produk makanan kepada para pelanggan dalam masa yang ditetapkan dengan cara yang profesional.
  • Mengekalkan etika jalan raya yang baik kepada pengguna jalan raya yang lain.
  • Sanggup membantu dalam operasi restoran sekiranya tiada penghantaran.
  • Memastikan keadaan restoran bersih dan kemas.
  • Menghasilkan produk berkualiti dan layanan yang pantas dan mesra.

Syarat-syarat kelayakan:

  • Mempunyai motosikal sendiri.
  • Mempunyai lesen Sah (Kelas B2).
  • Pemohon haruslah warganegara Malaysia atau berstatus Permastautin Tetap.
  • Berpersonaliti menarik, bertenaga dan berkelakuan positif.

Source: https://www.jobstreet.com.my/en/job/penghantar-makanan-rider-plaza-bintang-miri-3985131?fr=21&searchRequestToken=0a0fecfd-c3d7-4e70-920b-1eed824a29a6&sectionRank=16