Peaceful Assembly Act?

Akta Perhimpunan Awam Lindungi Hak Semua - Najib

Oleh ARIFFUDDIN ISHAK

KUALA LUMPUR: Rang Undang-undang Perhimpunan Aman 2011 yang dibentangkan di Dewan Rakyat pada Khamis meliputi hak bukan sahaja kepada penganjur dan peserta perhimpunan malah turut mengambil kira kepentingan awam dan masyarakat setempat.

Perdana Menteri, Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak berkata, pengubalan akta baru itu bakal mengawal selia perhimpunan yang diadakan di tempat awam sama ada di suatu tempat tertentu (statik) ataupun perhimpunan bergerak (perarakan).

Menurut beliau, kerajaan telah mengkaji secara mendalam kepentingan semua pihak yang bakal terlibat termasuk merujuk garis panduan amalan peringkat antarabangsa.

“Jabatan Peguam Negara telah mengkaji Perlembagaan Persekutuan, undang-undang tempatan lain yang berkaitan, garis panduan dan syor-syor yang berkaitan serta norma dan amalan di peringkat antarabangsa berhubung hak untuk berhimpun secara aman tanpa senjata. Malah undang-undang negara lain turut dirujuk,” katanya di Dewan Rakyat di sini.

Beliau berkata demikian ketika membentangkan Rang Undang-undang Perhimpunan Aman 2011 bagi bacaan kali kedua.

Antara undang-undang yang menjadi rujukan kerajaan ialah Peaceful Assembly Act 1992 (Queensland, Australia); Assembly Act 1999 (Finland); Public Order Act 1986 (United Kingdom); Assembly Act 2008 (Germany); Public Meetings Ordinance (Chapter 68) (Malta) serta Law on Assemblies (Moldova).

Selain itu rujukan lain ialah Public Assembly Act 1992 (Republic of Serbia); Public Assemblies, Parades and Protest Draft Bill (Northern Ireland) dan First Amendment Rights and Police Standards Act 2004 (District of Columbia, United States).

Dalam pada itu Najib berkata, penggubalan Rang Undang-undang Perhimpunan Awam 2011 adalah selaras dengan peruntukan Perkara 10(1)(b) dan 2(b) Perlembagaan Persekutuan.

“Walaupun perkara-perkara berkenaan tidak menyatakan secara jelas mengenai ‘hak dan kebebasan orang lain’ dalam mengenakan sekatan terhadap berhimpun namun demikian demi keselamatan persekutuan atau ketenteraman awam, hak orang lain harus diambil kira,” katanya.

Menerusi cadangan akta itu, dinyatakan dengan jelas hak dan kebebasan orang lain iaitu hak untuk menikmati secara aman harta bendanya, hak kepada kebebasan bergerak, hak untuk menikmati persekitaran semula jadi dan hak untuk menjalankan perniagaan.

link: http://mstar.com.my/berita/cerita.asp?f … tar_berita

P/S: Sounds more like Internal Security Act 2.0 to me.

Dah they want to be as ‘civilised’ like those countries?

Even the western countries allow peaceful protest on the streets without riot police disturbing the peace. Bersih 2.0 is a peaceful rally if the G allow them to do it in the stadium.

The Occupy WallStreet protests in US? I think the police had to control them in the end?