Nelayan pemaju ekonomi negara


(Iman NUr Zulkarnaian) #1

Salam satu Malaysia!! Kami penyelidik muda ingin menyelidik tentang kesejahteraan dan kehidupan seharian para nelayan.Apakah antara puca utama nelayan tidak memperolehi rezeki ikan yang banyak apabila keluar memancing?Segala respons bukan sahaja daripada para nelayan malah masyarakat miri amat kami hargai.Semoga segala respons diberikan atau comment akan membantu menaiktaraf kehidupan masyarakat.Bangkitlah nelayan setempat!!!