Mesin jahit tepi

ada sapa-sapa nak let go mesin jahit tepi?
pm.