Mayuh pemali dititihka ba pengawa nugal

http://www.theborneopost.com/newsimages/T02937.jpg

MARUDI: Nitihka taun bansa Iban ke ngemeranka bengawa bumai, bulan September tu meh bulan Empat ke endur sida ti bumai bukit nyengkaum emperan, kiruh ngereja pengawa umai.

Ba pun bulan tu meh endur sida nunu reban, nugungka reban ke enda empa api. Reban sereta rangkang ke ditugung nya tadi lalu ditunu. Apak ke endur nugungka sereta nunu reban tauka rangkang nya meh ke dikumbai panduk.

Umai bansa Iban enda tau nadai panduk laban nya meh endur sida betanamka leka tauka ngujakka paung pemakai sida baka terung, jagung, ubi enggau ke bukai. Pia mega umai ke udah diperesi deka ditugal ba bulan tu mega.

Nitihka penemu Tuai Rumah(TR) Adam Onggie ari Rumah Panjai Sg. Nawang, iya ke nampung ngemeranka pengawa bumai ari niang apai sida (TR Onggie Alon) suba. Enti nitihka adat bansa Iban, pengawa nugal tu siti ari pengawa ke berat sereta patut dititihka enggau naka penyiru.

Iban ke meruan ngena adat lama, arap bendar, petara asi, petara ai sereta Sempulang Gana datai sampal magang ngulu pengawa nugal ngambika orang ke empe umai nya bulih padi, jereki, betuah belimpah.

Orang ke landik baka lemambang aja ke suah agi dipadahka ngereja pengawa miring, nyampi tauka nyengkelan tegalan lebuh maya nugal.

Semua pengawa sereta adat bumai ke dipeturunka ari niang apai kami suba, enda tau enda dititihka, ku Adam lebuh ditanya Utusan Borneo ba umai menyadi tuai iya, Kendawang apin lama tu kemari.

Siti ari pantang ke patut dikeingatka iya nya, pengawa nugal enda tau enda berengkah sebedau matahari niki laban siti ari penchelap orang ke empu umai tauka raban ti enggau iya beduruk.

Maya nugal tu meh pengawa ke balat dikerindu laban rami digulu mensia mayuh beduruk.

Utai ke diempa enggau diirup ke disediaka orang ke empu umai mega mayuh. Maya tu mega bala nembiak richah sereta ransing begulai enggau orang ke tuai.

Source