7/8/2017: Tempatan: Aduan masalah parit tertinggi pada Hari Bersama Pelanggan MBM

MIRI: Aduan mengenai masalah parit terbanyak diterima semasa Hari Bersama Pelanggan Majlis Bandaraya Miri (MBM) semalam. Semasa sesi itu, sebanyak enam dari 10 aduan yang diterima adalah tentang penyelenggaraan parit. Dua aduan lain masingmasing…

Read more: PressDisplay.com - Utusan Borneo (Sarawak)

Shared by MiriCommunity.net


This is a companion discussion topic for the original entry at http://miricommunity.net/782017-tempatan-aduan-masalah-parit-tertinggi-pada-hari-bersama-pelanggan-mbm/