6/9/2017: Tempatan: JKKK Kampung Pengkalan Lutong terima dana MRP

MIRI: Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung ( JKKK), Kampung Pengkalan Lutong menerima sumbangan geran projek kecil luar bandar (MRP) daripada Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Senadin Datuk Lee Kim Shin. Lee yang juga Menteri Muda…

Read more: PressDisplay.com - Utusan Borneo (Sarawak)

Shared by MiriCommunity.net


This is a companion discussion topic for the original entry at http://miricommunity.net/692017-tempatan-jkkk-kampung-pengkalan-lutong-terima-dana-mrp/