6/18/2017: Tempatan: Tiba masa Marudi dinaik taraf sebagai bahagian

MARUDI: Sejak dibina pada zaman pentadbiran Brooke dan kini tiba masanya Marudi dinaik taraf menjadi sebuah bahagian. Terletak di tebing utara Sungai Baram, kira-kira 80 kilometer dari Miri, Marudi merupakan salah sebuah bandar tertua di Sarawak dan…

Read more: PressDisplay.com - Utusan Borneo (Sarawak)

Shared by MiriCommunity.net


This is a companion discussion topic for the original entry at http://miricommunity.net/6182017-tempatan-tiba-masa-marudi-dinaik-taraf-sebagai-bahagian/