6/16/2017: Tempatan: Sekolah persendirian Cina terus berkembang

MIRI: Sekolah pensendirian Cina di negeri ini terus berkembang dan mencapai kemajuan dengan adanya sokongan daripada rakyat, selain sokongan kerajaan dan semangat berdikari sekolah terbabit. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr Sim Kui…

Read more: PressDisplay.com - Utusan Borneo (Sarawak)

Shared by MiriCommunity.net


This is a companion discussion topic for the original entry at http://miricommunity.net/6162017-tempatan-sekolah-persendirian-cina-terus-berkembang/