6/11/2017: Tempatan: Korporat digalak aktif bantu golongan kurang mampu

MIRI: Badan korporat atau individu berkemampuan digesa terlibat sama dalam program membantu golongan kurang berkemampuan terutama pada bulan Ramadan. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Datuk Lee Kim berkata setiap syarikat boleh…

Read more: PressDisplay.com - Utusan Borneo (Sarawak)

Shared by MiriCommunity.net


This is a companion discussion topic for the original entry at http://miricommunity.net/6112017-tempatan-korporat-digalak-aktif-bantu-golongan-kurang-mampu/