6/10/2017: Berita Iban: Purait Gatum seiku pekebun Strawberi keterubah di Ba’Kelalan

MIRI: Ba’ Kelalan, sebengkah menua asal Lunbawang di tanah tinggi adap Utara Borneo dulu suba tebilang enggau kebun buah ipul. Beribu iku temuai, peranak menua tu empu enggau ari menua luar udah nemuai ngagai tanah tinggi Lunbawang meda kebun ipul –…

Read more: PressDisplay.com - Utusan Borneo (Sarawak)

Shared by MiriCommunity.net


This is a companion discussion topic for the original entry at http://miricommunity.net/6102017-berita-iban-purait-gatum-seiku-pekebun-strawberi-keterubah-di-bakelalan/