5/7/2017: Tempatan: Makanan pelbagai etnik jadi tarikan pelancongan

MIRI: Produk makanan khusus makanan tempatan atau pelbagai etnik boleh dijadikan sebagai daya tarikan industri pelancongan di sini. Menteri Muda Pelancongan Datuk Lee Kim Shin berkata, dengan adanya masyarakat berbilang kaum di negeri ini, sudah pasti…

Read more: PressDisplay.com - Utusan Borneo (Sarawak)

Shared by MiriCommunity.net


This is a companion discussion topic for the original entry at http://miricommunity.net/572017-tempatan-makanan-pelbagai-etnik-jadi-tarikan-pelancongan/