5/10/2017: Horizon: APM perhebat kesedaran awam mengenai talian 999

ANGKATAN Pertahanan Awam Malaysia (APM) Miri kini mengambil langkah lebih komprehensif dalam meningkatkan kesedaran awam mengenai keperluan nombor 999 dan kesannya jika nombor kecemasan itu dijadikan sebagai nombor mainan. Pegawai Pertahanan Awam…

Read more: PressDisplay.com - Utusan Borneo (Sarawak)

Shared by MiriCommunity.net


This is a companion discussion topic for the original entry at http://miricommunity.net/5102017-horizon-apm-perhebat-kesedaran-awam-mengenai-talian-999/