4/9/2017: Tempatan: 117 dilantik transporter ke luar bandar Sarawak

MIRI: Sejumlah 117 syarikat dilantik sebagai pengangkut atau transporter di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) bagi barangan keperluan kawasan luar bandar seluruh Sarawak. Jumlah berkenaan masingmasing dari…

Read more: PressDisplay.com - Utusan Borneo (Sarawak)

Shared by MiriCommunity.net


This is a companion discussion topic for the original entry at http://miricommunity.net/492017-tempatan-117-dilantik-transporter-ke-luar-bandar-sarawak/