4/9/2017: Ekonomi: Kumpulan Harbour-Link tersenarai agensi penghantar awam terbaik

BINTULU: Menjadi sebuah syarikat gergasi tempatan paling berjaya dengan hanya bermula sebagai agensi penghantar di Miri, hari ini Harbour-Link Group Berhad menjadi syarikat penghantaran tersenarai awam terbaik di Malaysia dengan menyediakan…

Read more: PressDisplay.com - Utusan Borneo (Sarawak)

Shared by MiriCommunity.net


This is a companion discussion topic for the original entry at http://miricommunity.net/492017-ekonomi-kumpulan-harbour-link-tersenarai-agensi-penghantar-awam-terbaik/