4/7/2017: Ekonomi: Perjanjian SBST dimeterai bulan depan: Masing

Sarawak iaitu Miri, Sibu dan Bintulu secara berperingkat. Beliau berkata projek SBST Kuching akan meliputi laluan 500km, iaitu 15 laluan utama dan 12 laluan cabang melibatkan 130 bas baharu. Dalam perkembangan lain beliau berkata bahagian Kapit tidak…

Read more: PressDisplay.com - Utusan Borneo (Sarawak)

Shared by MiriCommunity.net


This is a companion discussion topic for the original entry at http://miricommunity.net/472017-ekonomi-perjanjian-sbst-dimeterai-bulan-depan-masing/