4/24/2017: Berita Iban: Strategi promosyen pakej dagang temuai di Miri patut dikemanah agi

MIRI: Sebarang maya bala bakih ari luar mengeri datai ngusung, seiti tanya ke suah didinga – ‘Nama palan ti manah digusung di Miri?’, taja tanya tu munyika rumpas, tang aku enda tesautka tanya nya. Palan bukai ti manah baka Grand Old Lady ba tuchung…

Read more: PressDisplay.com - Utusan Borneo (Sarawak)

Shared by MiriCommunity.net


This is a companion discussion topic for the original entry at http://miricommunity.net/4242017-berita-iban-strategi-promosyen-pakej-dagang-temuai-di-miri-patut-dikemanah-agi/