4/17/2017: Tempatan: Kurangkan pembuangan sampah, amalkan 3R

MIRI: Penduduk di sini diminta lebih prihatin terhadap usaha pemuliharaan alam sekitar dengan mengurangkan pembuangan sampah dan mengamalkan konsep 3R iaitu kurangkan, guna semula dan kitar semula. Menteri Muda Pelancongan Datuk Lee Kim Shin mahu…

Read more: PressDisplay.com - Utusan Borneo (Sarawak)

Shared by MiriCommunity.net


This is a companion discussion topic for the original entry at http://miricommunity.net/4172017-tempatan-kurangkan-pembuangan-sampah-amalkan-3r/