4/16/2017: Berita Iban: ‘Punch card’ boleh disiplin pelajar

MIRI: Sekiranya dilaksanakan, penggunaan mesin perakam waktu (punch card) untuk merekod kehadiran pelajar antara cara boleh mendisiplinkan mereka. Menyuarakan pendapat, Ahli Parlimen Sibuti Ahmad Lai Bujang berkata, penggunaan alat itu juga diharap…

Read more: PressDisplay.com - Utusan Borneo (Sarawak)

Shared by MiriCommunity.net


This is a companion discussion topic for the original entry at http://miricommunity.net/4162017-berita-iban-punch-card-boleh-disiplin-pelajar/