4/11/2017: Tempatan: Mardi Gras Lambir tonjolkan semangat 1Malaysia sebenar

MIRI: Karnival Mardi Grass Lambir berkeupayaan mengukuhkan ikatan perpaduan dan menonjolkan semangat 1Malaysia sebenar rakyat pelbagai kaum di sini. Ahli Parlimen Sibuti Ahmad Lai Bujang berkata penyertaan rakyat pelbagai latar belakang, agama, budaya…

Read more: PressDisplay.com - Utusan Borneo (Sarawak)

Shared by MiriCommunity.net


This is a companion discussion topic for the original entry at http://miricommunity.net/4112017-tempatan-mardi-gras-lambir-tonjolkan-semangat-1malaysia-sebenar/