4/1/2017: Tempatan: Kajian terperinci dibuat sebelum jadikan Pejabat Residen dan Daerah Miri muzium

MIRI: Jabatan Muzium Sarawak melakukan kajian terperinci sebelum memulakan kerja-kerja mengubah suai bangunan Pejabat Residen dan Daerah Miri menjadi sebuah muzium. Kurator Jabatan Muzium Sarawak, Dayang Norzanah Awang Haddy berkata kerjakerja…

Read more: PressDisplay.com - Utusan Borneo (Sarawak)

Shared by MiriCommunity.net


This is a companion discussion topic for the original entry at http://miricommunity.net/412017-tempatan-kajian-terperinci-dibuat-sebelum-jadikan-pejabat-residen-dan-daerah-miri-muzium/