4/1/2017: Horizon: Melakukan kajian lebih berkesan

DALAM usaha melindungi bumi dan menyokong program Earth Hour, Interhill Group of Companies sekali lagi menyertai program tersebut dengan memadamkan lampu selama sejam di Wisma Interhill di Miri pada Jumaat (24 Mac) lalu. Pengurus Komunikasi Korporat…

Read more: PressDisplay.com - Utusan Borneo (Sarawak)

Shared by MiriCommunity.net


This is a companion discussion topic for the original entry at http://miricommunity.net/412017-horizon-melakukan-kajian-lebih-berkesan/