3/7/2017: Tempatan: Bahasa Mandarin tumpuan komuniti perniagaan global

MIRI: Bahasa Mandarin ketika ini menjadi tumpuan komuniti perniagaan global terutama bagi mereka yang ingin melebarkan sayap perniagaan ke negara China. Usahawan paling berjaya di Miri Datuk Hii King Chiong berkata bahasa Mandarin ketika ini penting…

Read more: PressDisplay.com - Utusan Borneo (Sarawak)

Shared by MiriCommunity.net


This is a companion discussion topic for the original entry at http://miricommunity.net/372017-tempatan-bahasa-mandarin-tumpuan-komuniti-perniagaan-global-2/