3/4/2017: Tempatan: MBM akan henti khidmat kontraktor gagal urus sampah

MIRI: Majlis Bandaraya Miri (MBM) tidak akan teragakagak untuk menghentikan kontrak mana-mana kontraktor diberikan tender memungut sampah di sekitar bandar bandar raya ini, jika mereka gagal menunjukkan perkhidmatan baik dan berkualiti serta tidak…

Read more: PressDisplay.com - Utusan Borneo (Sarawak)

Shared by MiriCommunity.net


This is a companion discussion topic for the original entry at http://miricommunity.net/342017-tempatan-mbm-akan-henti-khidmat-kontraktor-gagal-urus-sampah/