2/5/2017: Tempatan: Bahasa Mandarin aset perluas perniagaan: KM

MIRI: Bumiputera Sarawak disaran mempelajari bahasa Mandarin untuk memperluaskan jaringan perhubungan dan perniagaan dengan masyarakat Cina. Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Abang Openg berkata, selain pasaran tempatan, penguasaan bahasa…

Read more: PressDisplay.com - Utusan Borneo (Sarawak)

Shared by MiriCommunity.net


This is a companion discussion topic for the original entry at http://miricommunity.net/252017-tempatan-bahasa-mandarin-aset-perluas-perniagaan-km/