2/28/2017: Tempatan: Spesies burung murai hampir pupus perlu terus dipulihara

MIRI: Spesies burung murai hampir pupus di Borneo perlu terus dipulihara termasuk melalui penglibatan aktif kalangan belia dalam penganjuran pertandingan mahupun aktiviti berkaitan kicauan burung. Menteri Muda Solidariti Rosey Yunus berkata aktiviti…

Read more: PressDisplay.com - Utusan Borneo (Sarawak)

Shared by MiriCommunity.net


This is a companion discussion topic for the original entry at http://miricommunity.net/2282017-tempatan-spesies-burung-murai-hampir-pupus-perlu-terus-dipulihara-2/