2/11/2017: Tempatan: Keunikan alam semula jadi menarik pelajar Curtin Perth membuat kajian

MIRI: Keunikan alam semula jadi di Sarawak telah menarik lebih 90 pelajar Universti Curtin Kampus Perth Australia bagi melaksana kajian lapangan antarabangsa di Miri. Rombongan diiringi ahli akademik merupakan pelajar jurusan Scholl of Built…

Read more: PressDisplay.com - Utusan Borneo (Sarawak)

Shared by MiriCommunity.net


This is a companion discussion topic for the original entry at http://miricommunity.net/2112017-tempatan-keunikan-alam-semula-jadi-menarik-pelajar-curtin-perth-membuat-kajian/